№ з/п

                                                            Назва адміністративних послуг

1

Видача виписки з рішень засідань сесії селищної ради

2

Видача виписки з рішень засідань виконавчого комітету селищної ради

3

Видача довідки про склад сім'ї

4

Видача довідки  про місце проживання та реєстрацію громадян

5

Видача довідки про ведення особистого селянського господарства

6

Видача довідки про те, що являється забудовником

7

Видача довідки про власність та користування земельною ділянкою

8

Видача довідки  про склад сім’ї призовника

9

Видача довідки  про зарплату для призначення пенсії

10

Видача виписки з погосподарських книг сільської ради

11

Видача довідки  про вид опалення будинку

12

Видача довідки  про зареєстрованих в будинку осіб на день смерті померлої особи

для оформлення спадщини

13

Видача довідки про наявність/відсутність заповіту

14

Видача довідки  про смерть громадянина

15

Видача довідки  про здійснення догляду за престарілими

16

Видача довідки  про реєстрацію неповнолітніх у будинку

17

Видача довідки  про фактичне проживання, без реєстрації

18

Видача довідки  для оформлення пільг пільговим категоріям громадян

19

Видача довідки матерям на одержання допомоги по догляду за дитиною

20

Видача довідки особі,  що здійснює догляд за інвалідом 1 групи або особою, яка досягла 80 років

21

Видача довідки  про склад сім’ї для призначення державних соціальних допомог та житлових субсидій

22

Видача характеристик громадян

23

Посвідчення заповітів

24

Засвідчення вірності копій документів

25

Засвідчення справжності підпису на документах

26

Посвідчення довіреностей (крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном,

довіреності на управління і розпорядження кооперативними правами та довіреностей

на користування та розпорядження транспортними засобами)

27

Видача дублікату нотаріально посвідченого документа

28

Реєстрація шлюбу та видача свідоцтва про шлюб

29

Реєстрація народження та видача свідоцтва про народження

30

Реєстрація смерті та видача свідоцтва про смерть

31

Надання відповіді на запити щодо отримання публічної інформації

32

Видача інших документів, відповідно з чинним законодавством України