Опіка, піклування встановлюється над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла чотирнадцяти років, а піклування – над дитиною у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Якщо дитина досягла 14-річного віку, особа, яка виконувала обов’язки опікуна, стає піклувальником.

Опікуном, піклувальником дитини може бути за її згодою повнолітня дієздатна особа                            .
При призначенні дитині опікуна або піклувальника органом опіки та піклування враховуються особисті якості особи, її здатність до виховання дитини, ставлення до неї, а також бажання самої дитини.

Опікуном, піклувальником призначається переважно особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника.

Під час визначення форми влаштування в інтересах дитини мають бути враховані обставини, за яких дитина втратила батьківське піклування, її життєвий шлях, родинні зв’язки, наявність братів і сестер, контакти із соціальним оточенням, стан здоров’я, освіта, інші потреби. Рідні брати і сестри не можуть бути роз’єднані під час влаштування.

 

Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім’ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання:

– заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);
– довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;   
– документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
– копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
– довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;
– копію паспорта;
– висновок про стан здоров’я заявника, складений за встановленою формою;
– довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
– довідку про наявність чи відсутність судимості;
– письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з особою
яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування;

Строк дії вище зазначених документів становить дванадцять місяців з дати видачі.

Опіка, піклування над дитиною встановлюється рішенням Староушицької селищної ради у місячний строк після подання заяви та вищезазначених документів.

Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування

Дитина, над якою встановлено опіку або піклування, має право:
1) на проживання в сім’ї опікуна або піклувальника, на піклування з його боку;
2) на забезпечення їй умов для всебічного розвитку, освіти, виховання і на повагу до її людської гідності;
3) на збереження права користування житлом, у якому вона проживала до встановлення опіки або піклування.
4) на захист від зловживань з боку опікуна або піклувальника.
Опікун, піклувальник має право:
1) самостійно визначати способи виховання з урахуванням думки дитини і рекомендацій органу опіки та піклування;
2) вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на
підставі закону або рішення суду;
3) давати згоду на усиновлення підопічного;
4) самостійно здійснювати витрати, необхідні для задоволення потреб підопічного, за рахунок призначеної державної допомоги, пенсії, аліментів, доходів від майна підопічного;
5) представляти інтереси підопічного в установах, організаціях і закладах.
Опікун, піклувальник зобов’язаний:
1) виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, психічний стан, фізичний і духовний розвиток, готувати до самостійного життя, забезпечувати її догляд і лікування;
2) створити належні побутові умови та умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;
3) вживати заходів до захисту цивільних прав та інтересів підопічного.

 

Опікун, піклувальник повинен раз на рік здійснювати власне повне медичне обстеження та двічі на рік обстеження підопічних.

Контроль за умовами утримання, виховання, навчання дитини, над якою встановлено опіку або піклування, дотриманням прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та цільовим використанням державної соціальної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування здійснює служба у справах дітей.

Звертайтесь у службу у справах дітей Староушицької селищної ради ради за більш детальною інформацією. Ми знаходимось на вул. Українська, буд.5 смт. Стара Ушиця, e-mail: ssdsu.otg@gmail.com