ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСДІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ в результаті експлуатації каналізаційних очисних споруд у смт. Стара Ушиця після реконструкції

  • 633

Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення. Передбачається реконструкція каналізаційних очисних споруд смт. Стара Ушиця із доведенням їх потужності до 200 м3/добу. Основна мета планованої діяльності – організований і контрольований скид достатньо очищених господарсько-побутових стічних вод від населеного пункту до р. Ушиця.

Проектовані об’єкти відносяться до класу наслідків (відповідальності) СС2. Інженерне забезпечення проектованих об’єктів здійснюється від існуючих місцевих мереж. Споруди, що існують на території каналізаційного господарства, знаходяться у аварійному стані, тому в процесі очистки стічних вод не використовуються.

Згідно з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування», планована діяльність відноситься до об’єктів з підвищеною екологічною небезпекою. Згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів № 173 від 19.06.1996 (додаток №12) санітарно-захисна зона для очисних споруд (СЗЗ) складає 50 м. Режим нормативної СЗЗ дотриманий.

Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій. При експлуатації проектованих каналізаційних об’єктів можливі незначні зміни стану повітря території каналізаційного господарства, що пов’язано із реалізацією технологічних процесів по очистці господарсько-побутових стічних вод. Планована діяльність пов’язана із скидом достатньо очищених господарсько-побутових стічних вод від до р. Ушиця витратами до 200 м3/добу.

Як джерело забруднення повітря прилеглих територій очисні споруди характеризуються емісіями забруднюючих речовин: сірководень, аміак, етилмеркаптан, метилмеркаптан.

Відповідно до проведених розрахунків максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на території очисних споруд та на межі нормативної СЗЗ складають не більше встановлених граничнодопустимих концентрацій (ГДК). 

Проектом передбачений ряд заходів, що виключають потрапляння в ґрунт забруднюючих речовин, зокрема застосування будівельних матеріалів, технологічного обладнання з покращеними експлуатаційними та екологічними показниками, регулярне вивезення зневоднених технологічних осадів на полігон твердих побутових відходів.

Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності, заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів. Відповідно до норм ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування» ризик діяльності є прийнятним. Техногенний ризик впливу планованої діяльності на стан водотоку 4,98*10-6, соціальний ризик планованої діяльності 1,46*10-6.

Повний перелік заходів, що гарантують безпеку будівництва та експлуатації об’єкта у відповідності з вимогами природоохоронних норм і правил, наведений у загальній пояснювальній записці розділу ОВНС.

Перелік залишкових впливів. Викиди у повітря емісій забруднюючих речовин, шум при роботі насосного і технологічного обладнання, скид достатньо очищених стічних вод.

Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення. Інформування населення про плановану діяльність шляхом розповсюдження Заяви про наміри у засобах масової інформації. Скарг щодо планованої діяльності із сторони громадськості та інших зацікавлених сторін не поступало. Заява про наміри була надрукована на офіційному сайті Староушицької громади від 14 серпня 2019 року.

Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планованої діяльності. Староушицька селищна рада зобов’язується здійснювати проектні рішення згідно з вимогами діючого законодавства щодо охорони навколишнього середовища і екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкту планової діяльності. Реалізовувати рішення щодо експлуатації каналізаційних очисних споруд відповідно до вимог, що наведені у матеріалах проекту на період виконання будівельно-монтажних робіт, період постійної експлуатації, допускати до експлуатації проектованих об’єктів працівників, які мають відповідний фаховий рівень та допуск.

ЗАМОВНИК: Староушицька селищна рада

ГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИК: ТОВ «ЛІВ-ЕНЕРГО»