ПІДСТАВИ ТА НАСЛІДКИ ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ

  • 662

Фото без опису

ПІДСТАВИ ТА НАСЛІДКИ ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ

 

Підстави позбавлення батьківських прав

Один з головних обов’язків батьків – це турбота про своїх дітей. Проте доволі часто один з батьків, а то і обидва самоусуваються від виконання своїх батьківських обов’язків. В такому випадку з’являються підстави для позбавлення батьківських прав.

Відповідно до ч.1 ст. 164 Сімейного кодексу України,  мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:

 -не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

 -ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;

 -жорстоко поводяться з дитиною;

 -є хронічними алкоголіками або наркоманами;

 -вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;

 -засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

У Постанові Пленуму Верховного Суду України від 30.03.07 р. №3 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав»  Верховний суд України дав ряд важливих роз’яснень з приводу позбавлення батьківських прав на які необхідно звернути увагу.

Відповідно до   п.16 вказаної Постанови ухилення батьків від виконання своїх обов’язків має місце, коли вони не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її  навчання, підготовку до самостійного життя,  зокрема: не забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає на її фізичний розвиток як складову виховання; не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення; не надають дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей; не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних норм  моралі; не виявляють інтересу до її внутрішнього світу; не  створюють умов для отримання нею освіти. Зазначені фактори, як кожен окремо, так і  в  сукупності,  можна розцінювати як ухилення від виховання дитини лише за умови винної поведінки батьків, свідомого нехтування ними своїми обов’язками.

Також необхідно звернути увагу на Узагальнення судової практики Верховного суду України від 11.12.08 р., в яких розглянута проблематика судової практики у правовідносинах пов’язаних з позбавленням батьківських прав.

Правові наслідки  позбавлення батьківських прав

За приписами ст. 166 СК України, до правових наслідків позбавлення батьківських прав слід віднести наступні – особа:

1) втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов’язків щодо її виховання;

2) перестає бути законним представником дитини;

3) втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім’ям з дітьми;

4) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;

5) не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов’язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування);

6) втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

Слід зазначити, особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини. Суд також може одночасно з позбавленням батьківських прав за власною ініціативою або на вимогу позивача вирішити питання про стягнення аліментів на дитину (ч.2 ст. 166 Сімейного кодексу України).

Відповідно до ст. 168 СК України, мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на звернення до суду із заявою про надання їм права на побачення з дитиною. Суд може дозволити разові, періодичні побачення з дитиною, якщо це не завдасть шкоди її життю, здоров’ю та моральному вихованню, за умови присутності іншої особи.

Мати та батько які були позбавлені батьківських прав, мають право на звернення до суду з позовом про поновлення батьківських прав. Проте якщо дитина була усиновлена і усиновлення не скасоване або судом не визнане недійсним поновлення батьківських прав буде неможливим. Також поновлення неможливе, якщо на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття (ч.1-3 ст. 169 Сімейного кодексу України).

 

 

 

Прокурор

Кам’янець-Подільської

місцевої прокуратури                                                         В. Мельник