АЛІМЕНТНІ ЗОБОВЯЗАННЯ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ

  • 9135

Фото без опису

АЛІМЕНТНІ ЗОБОВЯЗАННЯ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ

 

            Аліментні зобов'язання батьків і дітей є аліментними зобов'язаннями першої черги. Обов'язок з виплати аліментів на дітей несуть як повнолітні, так і неповнолітні батьки. Обов'язки батьків з утримання дітей є рівними. За наявності підстав, передбачених законодавством, суд може позбавити батька, матір дитини чи обох батьків батьківських прав, однак це не звільняє батьків від обов'язку утримувати дитину.

            Сімейне законодавство України встановлює три види зобов'язань батьків щодо своїх дітей:

             -Зобов'язання з утримання неповнолітніх дітей виникає за наявності сукупності з таких умов: родинного зв'язку між батьками й дитиною; неповноліття дитини; відсутність підстав для звільнення батьків від сплати аліментів, за винятком обставин, передбачених ст. 188. Підстава для звільнення батьків від сплати аліментів передбачена ч. 1 ст. 190 СК.

            - Зобов'язання батьків з утримання непрацездатних повнолітніх дітей виникає за сукупності таких юридичних фактів: родинний зв'язок між батьками і дитиною; повноліття дитини; непрацездатність дитини; нужденність (потреба матеріальної допомоги) дитини; можливість батьків надавати матеріальну допомогу. Сімейний кодекс вперше передбачає збереження права на аліменти за повнолітньою працездатною дитиною, яка продовжує навчання і не може самостійно забезпечити себе необхідними засобами існування, до досягнення 23-річного віку.

            - Зобов'язання батьків брати участь у додаткових витратах на утримання дітей може бути зумовлене особливими обставинами. Сума компенсації додаткових витрат може сплачуватися разово або періодично. Додаткові витрати можуть фінансуватися наперед. Укладення одним із батьків договору про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно не звільняє його від обов'язку брати участь у додаткових витратах на дитину. Батьки можуть виконувати свій обов'язок зі сплати аліментів добровільно (ст. 189 і ч. 2 ст. 109 СК) і примусово (на підставі межового рішення). Розмір аліментів може бути визначений або у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини та (або) у твердій грошовій сумі. Аліменти присуджуються з дня подання позовної заяви до суду.

            Відносини, які виникають у сім'ї між батьками й дітьми, передбачають взаємність і добровільність. Якщо діти не погоджуються добровільно надавати допомогу і матеріальну підтримку своїм батькам, то законодавець зобов'язує повнолітніх дітей утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги. У постанові Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. роз'яснено, що обов'язок повнолітніх дочки, сина утримувати своїх непрацездатних батьків, які потребують матеріальної не є абсолютним. Визначаючи розмір аліментів на непрацездатних батьків, слід враховувати можливість отримання ними матеріальної допомоги від інших дітей, до яких не пред'явлено позову про стягнення аліментів, а також від дружини, чоловіка та своїх батьків

            Беручи до уваги положення ст. 182 СК щодо обставин, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів, справи про стягнення аліментів на дітей із легких перетворилися у доволі складні. Адвокат має допомогти позивачеві у зборі необхідних документів та у визначенні адекватного розміру аліментів, на які претендує позивач.

            Адвокат на боці відповідача має потурбуватися про докази, які засвідчують високий рівень матеріального забезпечення дитини, хворобу відповідача, наявність у нього інших осіб, яких він за законом також зобов'язаний утримувати. Якщо йдеться про справу щодо стягнення аліментів повнолітній дитині, яка продовжує навчання, адвокат на боці позивача має докласти зусиль до спростування аргументів відповідача про те, що син чи дочка мають самі піклуватися про забезпечення можливості навчання, працюючи у другій половині дня чи у вихідні. Адвокат на боці відповідача може зібрати докази несумлінного навчання, аморальної поведінки, в тому числі вживання наркотиків чи зловживання алкоголем сином або донькою.

 

 

 

Прокурор

Кам’янець-Подільської

місцевої прокуратури                                                                                 В. Мельник