Що таке «домашнє насильство»?

  • 204

Що таке «домашнє насильство»?

 

Що таке «домашнє насильство»?Домашнє насильство – дії або бездіяльність фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала)особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь.Простіше кажучи, домашнє насильство – це такі дії одного члена сім’ї по відношенню до іншого, які порушують громадянські права та свободи людини, або які призводять до фізичного, психічного, чи морального страждання.Існує багато міфів про домашнє насильство. Один з них: «Насильство у сім’ї – це особиста справа і ніхто не повинен втручатися».

ВАЖЛИВО! Факт шлюбу чи проживання під одним дахом не дозволяє застосовувати насильство і не скасовує відповідальності за це перед законом. Насильство у сім’ї – це неродинна справа, а порушення прав людини, злочин. Насильство в сім’ї в усіх його формах –фізичне, економічне, психологічне та сексуальне – так само карається, як і насильство проти інших осіб.

Міжнародне законодавство наголошує на тому, що насильство в сім’ї не є приватною чи сімейною справою, а натомість є проблемою, яка зачіпає суспільні інтереси, що в свою чергу вимагає ефективних дій з боку держави.Крім нанесення шкоди конкретній людині та порушенні її прав, насильство в сім’ї має негативі соціальні та економічні наслідки для суспільства. Наприклад, воно позначається на зменшенні ВВП на 3,7%, що є більшою сумою, ніж витрати деяких держав на освіту.Фінансові витрати на подолання наслідків насильства дуже високі. Вони складають 34 млрд.євро на країну серед держав-членів Ради Європи в рік, тобто 555 євро на душу населення.В усьому світі мільйони жінок і чоловіків, дітей та літніх людей стають жертвами насильства в сім’ї.З огляду на гостроту та поширеність проблеми демократичні правові держави приділяють особливу увагу протидії домашньому насильству та із прийняттям Стамбульської конвенції дотримуються принципу абсолютної нетерпимості по відношенню до цього злочину та криміналізують цілу низку актів насильства.

Спеціальні заходи, щодо протидії домашньому насильствуОсоба, яка постраждала від домашнього насильства має право отримати допомогу та захист від суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Це:

підрозділи органів Національної поліції України,

центри з надання безоплатної правової допомоги,

служби у справах дітей та інші.

Українським законодавством передбачено спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству, а саме:? терміновий заборонний припис стосовно кривдника,? обмежувальний припис.