Звіт про виконання селищного бюджету Староушицької селищної ради за 2019 рік

 • 867

Фото без опису

Зведений бюджет Староушицької селищної ради є самостійним в частині затвердження показників дохідної та видаткової частини. Селищний бюджет є дотаційним з Державного бюджету.

Протягом 2019 року до селищного бюджету по загальному та спеціальному фондах з врахуванням офіційних трансфертів надійшло 38 808,9 тис. грн., при уточнених призначеннях 38 784,5 тис. грн., або додатково отримано 24,4 тис. грн. Загальне виконання селищного бюджету Староушицької об’єднаної територіальної громади за 2019 рік за доходами становить 100,06 відсотки.

Фото без опису

Надходження загального фонду селищного бюджету з врахуванням міжбюджетних трансфертів становлять 33 478,5 тис. грн. при затверджених на звітний період 33 383,3 тис. грн., або виконання забезпечено на 100,45 відсотки, в тому числі:

 • власні доходи загального фонду: затверджено з врахуванням уточнень в сумі 10 084,4 тис.грн., фактично надійшло – 10 287,0 тис. грн., що більше на 202,6 тис.грн., виконання забезпечено на 102,01 відсотки;
 • міжбюджетні трансферти: затверджено 23 253,9 тис. грн., надійшло – 23 200,5  тис.грн., що менше на 53,4 тис.грн., виконання забезпечено на 99,7 відсотків.

Фото без опису

В структурі надходжень до загального фонду селищного бюджету ОТГ у 2019 році  власні доходи займають 30,72 відсотки (24,8 відсотки у 2018 році),  решту 69,28  відсотків становлять міжбюджетні трансферти.

Фото без опису

Перевиконання показників доходної частини по результатах І кварталу та у наступних звітних періодах протягом 2019 року дозволило провести уточнення показників бюджету на 795,7 тис.грн (2 052,1 тис.грн у 2018 році) і профінансувати як захищені статті, які не були забезпечені достатнім ресурсом, так і інші видатки, необхідні для покращення функціонування бюджетної сфери ОТГ.

Фото без описуФото без опису

 

До спеціального фонду селищного бюджету ОТГ (без урахування трансфертів) надійшло доходів в сумі 586,1 тис. грн. при затверджених на відповідний період 535,7 тис. грн., або виконання забезпечено на 109,4 відсотки, в т.ч.

Податкові надходження: 2,4  тис.грн - сплата екологічного податку

Інші неподаткові надходження: 2,2 тис.грн. - грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

Власні  надходження  бюджетних  установ :

 • Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством     442,6  тис.грн.
 • Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   132,9 тис.грн. в т.ч: надходження від грантів та дарунків – 31,5тис. грн., а також коштів по угодах про соціальне партнерство – 101,05 тис. грн.

Доходи від операцій з капіталом  - 6,0 тис.грн.

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим.


Фото без опису

 

Протягом 2019 року  селищним  бюджетом по загальному та спеціальному фондах з врахуванням  офіційних трансфертів проведено видатків в сумі 40 591,9 тис.грн., при уточнених призначеннях 41 220,7 тис.грн. Загальне виконання селищного  бюджету Староушицької  селищної  ради за 2019 рік за видатками  становить 98,5 відсотків. Видатки загального фонду  проведені в сумі 30 307,9 тис.грн., при запланованих 30 725,4 тис.грн., виконання  склало 98,7 %. Видатки  спеціального фонду проведені в сумі 10 284,0  тис.грн.,  при запланованих 10 495,3 тис.грн. виконання склало  98%.

Фото без опису

Асигнування на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради  по загальному фонду використані в сумі   4 021,0  тис. гривень  при уточнених  планових призначеннях 4 025,1   тис. гривень, із них:

 • на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 3 439,7 тис. гривень, при уточнених призначеннях 3439,9 тис. гривень. (98,1%). Питома вага заробітної плати з нарахуваннями  складає 85,8% в загальних видатках на утримання діяльності селищної ради;
 • на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря використано – 183,7 тис. гривень
 • на оплату послуг (крім комунальних) використано 324,5 тис. гривень, 
 • на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 70,2 тис. грн.
 • на окремі заходи  по реалізації  державних (регіональних)  програм – передбачено 6,7  тис.грн.  використано 3,4 тис.грн.                                                                            

По спеціальному фонду на органи місцевого самоврядування спрямовано 103,2 тис. гривень, використано 104,9 тис.грн., з них:

За рахунок коштів  палати за послуги - 19,3 тис. грн. (кошти отримані за рахунок оренди  приміщення );

За рахунок доходів спеціального фонду, що направляються на капітальні видатки – 85,6 тис.грн., а саме на придбання комп’ютерної техніки та системи оповіщення населення. На виготовлення  проектних документацій - 34,2 тис.грн. (капітальний ремонт приміщення холу Староушицької селищної ради – 8,0 тис.грн, капітальний  ремонт   актової  зали   Староушицької селищної ради  - 4,1  тис.грн., капітальний  ремонт  частини  приміщення (робочих кабінетів) Староушицької селищної ради - 22,1 тис.грн).

До видатків селищної  ради, як головного розпорядника коштів селищного бюджету по бюджетній програмі КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» заплановано  видатки  в сумі 80,0 тис. грн. Проведено  видатків 80,0 тис.грн  безпосередньо  на  фінансування «Програми  підготовки  та проведення  заходів  по відзначенню  державних, професійних свят, знаменних  подій  і памятних  дат  розвитку  культури Староушицької  селищної  ради  на 2018 - 2020 роки».            

За 2019 рік по галузі «Освіта» видатки проведені Староушицькою селищною  радою становлять 22 341,9 тис.грн., заплановано бюджетом 22 875,7 тис. грн., що становить 97,7 %. В тому числі, за загальним фондом проведено видатків на суму 17 660,1 тис.грн., передбачено видатків 17 984,2 тис.грн.,  або 98,2 %

На заробітну плату та нарахування передбачено 13 728,2 тис.грн., використано 13 589,2 тис. грн., що становить 99 %  до уточнених призначень. Питома вага видатків на заробітну плату у загальних видатках на галузь становить 76,9 %.

На медикаменти та перев’язувальні матеріали по галузі спрямовано 13,0 тис. грн., проведено  видатків  на 7,2 тис.грн., або  55,3 %  до запланованих призначень.

Для придбання продуктів харчування протягом 2019 року використано 390,2тис. грн., заплановано  448,3 тис. грн. (87,0 %).

За оплату комунальних послуг та спожиті енергоносії у звітному періоді проведено розрахунки у сумі 2 447,4 тис.грн., при запланованих 2 510,3 тис.грн.

По спеціальному фонду  використано 4 681,8  тис.грн., з них капітальні видатки склали 4 252,9 тис. грн.

Видатки на освіту  фінансуються відповідно до прийнятої «Комплексної програми розвитку освіти Староушицької ОТГ»

Асигнування на утримання дошкільних закладів освіти   (0111010) у 2019 році за загальним фондом профінансовані в сумі  3301,5 тис.грн., при запланованих 3 398,6 тис.грн., або на 97,1 %.  

На заробітну плату з нарахуваннями використано 2 364,8 тис. грн.,   призначеня на рік в сумі 2374,9 тис.грн.. або 99,6%..

Для придбання продуктів харчування для ДНЗ протягом 12 місяців 2019 року використано 191,8 тис. грн., з запланованих на рік 215,1 тис. грн. (89,2 %).

Для придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів використано  кошти в сумі 0,9 тис. гривень 13% до  плану.

За спожиті енергоносії та комунальні послуги у звітному періоді проведено розрахунки у сумі 531,2 тис.грн. (електрична енергія- 493,2 тис.грн., дров’яна деревина- 30,9 тис.грн. оплата водопостачання - 5,2 тис). На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 580,8 тис.грн., профінансовано 91,4%.

Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря проведені в сумі  168,7  тис.грн.

Гораївський ДНЗ «Росинка»    - 17,1 тис.грн.:

Грушківський ДНЗ « Пролісок»  - 43,2 тис.грн.:

Крушанівський  ДНЗ «Дзвіночок»  - 15,2 тис.грн.:

Нефедівський   ДНЗ «Козачата»  - 7,7 тис.грн.:

Подільськй    ДНЗ «Барвінок»  - 23,7 тис.грн.:

Староушицький   ДНЗ «Подолянчик»  - 55,8 тис.грн.:

Проведено оплату за послуг (КЕКВ 2240) – 44,2  тис. грн.:

У 2019 році по спеціальному фонду на дошкільні заклади освіти використано кошти в сумі  194,9 тис.грн., з них: 

За рахунок коштів батьківської палати використано  192,1 тис. грн. на придабння продуктів харчування.

За рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 2,7тис.грн., придбано іграшки для Старушицького ДНЗ та Нефедівського ДНЗ.

Капітальні придбання для закладів дошкільної освіти профінансовані за рахунок коштів субвенції з державного  бюджету  на соціально-економічний розвиток.

Видатки на утримання  загальноосвітніх  шкіл (0111020) селищним  бюджетом на 2019 рік заплановано у сумі 13 526,2 тис.грн. Асигнування  на утримання загальноосвітніх шкіл протягом 2019 року  використані у сумі 13 526,2 тис. грн., або на 98,3 %.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 10 432,0 тис. грн. (98,8% до уточнених призначень на рік). Питома вага видатків на заробітну плату у загальних видатках на галузь становить 77,1 %.

Для придбання продуктів харчування протягом 2019 року використано 198,4 тис. грн., з запланованих на рік 233,2 тис. грн. (85,1 %).

За оплату комунальних послуг та спожиті енергоносії у звітному періоді проведено розрахунки у сумі 1 899,1 тис. грн. , в тому числі: за спожиту електроенергію – 1 887,0 тис. грн., водопостачання – 6,1 тис.грн., вивезення  твердих побутових відходів -6,0 тис.грн.

Видатки на придбання  проведені в сумі  710,5  тис.грн., в т.ч.:

Грушківський  ліцей  - 149,6 тис.грн.

Подільський    ліцей  - 122,1 тис.грн.

Староушицький   ліцей  - 128,3  тис.грн.

Проведено видатки на оплату за послуг КЕКВ 2240 – 265,2 тис. грн.

Видатки на відрядження КЕКВ 2250 в сумі 3,6 тис.грн проведені за рахунок коштів НУШ.

По КЕКВ 2730 Інші виплати в сумі 11,1 тис.грн проведено на виконання заходів «Комплексної програми розвитку освіти Староушицької ОТГ» - виплати  учням ліцеїв староушицької ОТГ за перемогу  у обласних та районних  олімпіадах.

Видатки за спеціальним фондом по КПКВК 0111020 заплановані в сумі 4 891,5 тис.грн., профінансовані в сумі 4681,8 тис.грн., що складає 95,7 %

За рахунок коштів, отриманих як плата за послуги (батьківська плата)    використано 184,8 тис. грн. на продукти харчування.

За рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень (гранти та дарунки) профінансовано видатки на суму  28,2 тис. грн.

За рахунок доходів спеціального фонду, що направляються на спеціальні видатки профінансовано 4 240,0 тис. грн., в тому числі:

Капітальні придбання КЕКВ 3110 – 2 531,9 тис. грн.

Грушківський  ліцей  - 55,6 тис.грн.

 • Стінка шкільна  8,95 тис.грн.
 • Проекційний  екран  1 шт.  6,5 тис.грн.
 • Проектор в комплекті  – 19,0 тис. грн.
 • Багатофункціональний пристрій – 6,55 тис.грн.
 • Комплект столів учнівських    14,62 тис.грн.

Подільський  ліцей  - 1 896,6 тис.грн.

 • Стінка шкільна  7,35 тис.грн.
 • Проекційний  екран  1 шт.  6,5 тис.грн.
 • Проектор в комплекті  – 19,0 тис. грн.
 • Багатофункціональний пристрій – 6,5 тис.грн.
 • Шкільний автобус марки Еталон    1 842,6  тис.грн.
 • Комплект столів учнівських      14,62 тис.грн

Староушицький ліцей – 579,7  тис.грн.

 • Стінка шкільна  9,85 тис.грн
 • Комплект навчального обладнання та приладдя для оснащення кабінетів біології, хімії, географії – 546,4 тис.грн.
 • Комплект столів учнівських      23,392 тис.грн.

Проведно  Будівництво блочно – модульної  тепло генераторної  на твердому  паливі  потужністю 160 кВт для теплопостачання  Грушківського ліцею Староушицької  селищної  ради в с. Грушка по вул. Швейрхарда ,46 Кам’янець – Подільського району Хмельницької  області вартістю 1 269,1 тис.грн.

Проводиться реконструкція частини приміщення під санвузли Грушківського ліцею Староушицької селищної ради в с. Грушка по вул.

Видатки на утримання  музичної  школи  селищним  бюджетом заплановано  на   2019 рік у сумі 832,5 тис.грн.

Асигнування  на утримання  музичної  школи  у 2019 році за загальним фондом  використані у сумі 832,5 тис. грн. або 100 % до призначень.

 На заробітну плату з нарахуваннями використано 792,5 тис. грн. (100,0% до уточнених призначень на рік). Питома вага видатків на заробітну плату у загальних видатках на галузь становить 95,2 %..

За спожиті енергоносії у звітному періоді проведено розрахунки у сумі 17,1 тис. грн.,

Видатки на придбання  проведені в сумі 22,7 тис. грн.

За рахунок коштів спеціального фонду касові видатки на 2019 рік проведені в сумі 33,9 тис.грн.,

За рахунок коштів отриманих як плата за послуги (батьківська плата)    використано 21,0 тис. грн.,  на заробітну плату з нарахуваннями викладачам музичного закладу.

Капітальні придбання  проведені  в сумі  12,9 тис.грн., а саме придбано альтсаксофон 1 шт – 12,9 тис.грн.

Видатки  селищного  бюджету у 2019 році на соціальний захист населення склали склали 120,7 тис. грн.

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (0113242) – 120,7 тис.грн .

На виконання  «Програми  соціального захисту населення Староушицької  селищної  ради  на 2018-2020  роки», яка затверджена рішенням сесії Староушицької селищної ради № 6 від 30.03.2018 року,  кошти  в сумі 118,8 тис.грн. використано на виплату  допомог 119   жителям  громади. Оплата послуг  поштових  переказів 1,9  тис. грн.

За 2019  рік по галузі «Культура і мистецтво» уточнені видатки становлять 938,1 тис.грн., використано  916,3  тис. грн., або  97,6 %.

На заробітну плату  та нарахування передбачено  618,7  тис.грн., використано 617,0 тис. грн., що становить 99,7 %  до уточнених призначень.

За спожиті енергоносії у звітному періоді проведено розрахунки у сумі 56,6  тис.грн.. 

За спеціальним фондом профінансовано видатки в сумі 74,1 тис.грн., з них капітальні видатки склали 59,7 тис. грн.

На утримання бібліотек видатки загального фонду у 2019 році склали 291,2 тис. грн., що складає 99,4 відсотки до передбачених видатків на 2019 рік.  На заробітну плату бібліотекарям використано 278,0 тис. грн., або 99,4% до призначень на рік. Питома вага асигнувань на заробітну плату з нарахуваннями в загальних видатках на  забезпечення  діяльності бібліотек складає 95,4 відсотки. Спожиті енергоносії профінансовано в сумі   9,0 тис.грн.

По спеціальному фонду  використано 6,0  тис.грн., з них капітальні видатки склали 6,0 тис. грн.( поповлення  бібліотечного  фонду) за рахунок коштів загального фонду переданих до спеціального (бюджету розвитку).

Видатки на палаци та будинки культури складають - 625,2 тис.грн., при запланованих 645,3 тис. грн..або 96,9 %  до запланованих.

На виплату заробітної плати та нарахувань використано  493,0 тис. грн., при уточнених річних асигнуваннях 493,4 тис. грн., або 99,9  %

Спожиті енергоносії профінансовано відповідно до фактичного споживання в сумі 40,1 тис. грн. (77,8 % до  річних призначень).

Проведено поточні  придбання на суму  55,4 тис.грн.

По спеціальному фонду на клубні заклади використано 68,1 тис. грн., в тому числі видатки за рахунок надходжень від плати за послуги бюджетних установ становили 44,1 тис.грн., за рахунок коштів з інших джерел власних надходжень – 7,6 тис.грн., за рахунок доходів спеціального фонду, що направляються на спеціальні видатки – 16,4 тис. грн.

За 2019 рік по галузі «Житлово комунальне господарство» уточнені видатки становлять  1 343,7  тис.грн., використано  1 322,1  тис. грн., або  98,48%

Видатки по даній галузі фінансуються відповідно до прийнятих  програм:

"Програма благоустрою населених пунктів Староушицької селищної ради  на 2018-2020 роки".

«Програма розвитку та  фінансової  підтримки  комунальних  підприємств Староушицької селищної  ради  на 2018 -  2022 р.р.».

За спожиті енергоносії у звітному періоді проведено розрахунки у сумі 129,5  тис.грн. 89,4 % до запланованих  призначень .

По спеціальному фонду  використано 1 389,0 тис.грн  тис.грн., з них капітальні видатки склали 1 363,4 тис. грн.

Видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВК 0116013) проводились на  фінансування «Програми розвитку та  фінансової  підтримки  комунальних  підприємств Староушицької селищної  ради  на 2018 - 2022 р.р.»

Кошти загального фонду  в сумі 100,0 тис.грн., профінансовані по КЕКВ 2610  одержувачу коштів комунальному підприємству «Відродження» на:

- придбання  поліетиленових труб, для проведення поточного ремонту мереж водопостачання – 93,0 тис.грн.;

- на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (будівництва і обслуговування очисних споруд) КП  «Відродження»  - 7,0 тис.грн.

Видатки  в сумі 1 363,4 тис.грн., проведені за рахунок доходів спеціального фонду, що направляються на спеціальні видатки, а саме:

 • Капітальний ремонт водопроводу, артсвердловини, встановлення вузла обліку та облаштування зони санітарної охорони 1го поясу на ділянці від свердловини №5 до резервуара чистої води  станції  другого підйому  смт Стара Ушиця Кам’янецьПодільського району Хмельницької області – 1 353,0 тис.грн.
 • Часткову оплату на «Розроблення проектної документації "Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 200 м.куб/доба в смт Стара Ушиця Кам'янецьПодільського району Хмельницької області"» - 10,5тис.грн.

Видатки загального фонду по КПКВК 0116020 профінансовані у сумі – 720,0 тис грн. при уточнених  планових видатках – 720,0 тис. грн., або 100 %. Кошти були спрямовані одержувачу коштів КП «Відродження» у сумі - 720,0 тис.грн. на виконання "Програми розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Староушицької селищної ради на 2018 - 2022 роки».

Видатки загального фонду по благоустрою профінансовані у сумі – 502,1 тис грн. при уточнених  планових видатках – 523,7 тис. грн., або  95,9 %.

На заробітну плату  працівників благоустрою та нарахування передбачено  114,3  тис.грн., використано 113,3 тис. грн., що становить 99,2 %  до уточнених призначень.

За рахунок власних коштів селищною радою ОТГ на видатки  по благоустрою населених пунктів було направлено  на поточні видатки: на придбання  – 69,5  тис. грн., на оплату послуг  – 189,8 тис. грн.

На оплату видатків на енергоносії по вуличному освітленню (КЕКВ 2273) -  використано 129,5 тис.грн.

За рахунок власних надходжень спеціального фонду  у сумі 25,6 тис.грн. (кошти отримані  згідно укладених договорів соціального партнерства) – було використано на придбання – 15,0  тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) - 10,6 тис. грн.

За кошти субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад (КПКВК 0117362) у 2019 році було профінансовано 5 проектів на суму  -  1 840,4  тис.грн.    

 • Капітальний ремонт вул. Миру (від автобусної зупинки до домоволодіння № 33) в с. Нефедівці Кам’янецьПодільського району, Хмельницької області– на суму 780,8 тис. грн.;
 •   Капітальний ремонт вул. Молодіжна (від домоволодіння вул. Молодіжна, 43 до вул. Шевченка) с. Рункошів Кам’янецьПодільського району, Хмельницької обл.- 296,8 тис. грн.;
 •  Капітальний ремонт вул. Соборна (від середини будинку по вул. Соборна № 11 до під’їзду до будинку №1 по вул. Польова) смт. Стара Ушиця Кам’янецьПодільського району, Хмельницької області. – 263,1 тис. грн.;
 • Розроблення проектної документації "Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 200 м.куб/доба в смт Стара Ушиця Кам'янецьПодільського району Хмельницької області"– 422,1 тис. грн.;
 • Розроблення проектної документації на Капітальний ремонт водопроводу, артсвердловини, встановлення вузла обліку та облаштування зони санітарної охорони 1го поясу на ділянці від свердловини №5 до резервуара чистої води  станції  другого підйому смт Стара Ушиця Кам’янецьПодільського району Хмельницької області. – 77,7 тис.грн.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на реалізацію заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій (КПКВК 0117363) в сумі 2151,0 тис.грн.) та співфінансування з місцевого бюджету (22,2 тис.грн)  були реалізовані такі проекти:

 • Капітальний ремонт вул. Гоголя (від домоволодіння вул. Гоголя , 40 до домоволодіння  вул. Гоголя, 53) с.Крушанівка Кам'янецьПодільського району,  Хмельницької області – 247,424 тис. грн.;

- Капітальний ремонт вул. Ольги Кобилянської  (від закінчення земельної ділянки кадастровий номер 6822455800:00:005:0017 по вул. Українська до ДНЗ Подолянчик вул. Ольги Кобилянської,2) смт Стара Ушиця Кам’янець – Подільського  р-ну Хмельницької  області.- 584,821 тис. грн.;

- Капітальний  ремонт приміщень актової зали Староушицького ліцею по вул.Соборній, 9 в смт. Стара Ушиця Кам'янець - Подільського району Хмельницької області -  506,733 тис.грн.;

- Капітальний  ремонт  санвузла  середньо – старшої групи Староушицького ДНЗ "Подолянчик" по вл. Ольги Кобилянської,2 в смт. Стара Ушиця Кам’янець - Подільського району  Хмельницької області – 211,968 тис.грн.;

- Придбання   котла на твердому паливі та комплектуючих  до нього, для Гораївського ДНЗ  Кам'янець - Подільського району Хмельницької області – 47,991 тис.грн.;

- Придбання  побутового обладнання для Староушицького ДНЗ (холодильник)  смт Стара Ушиця Кам'янець - Подільського району Хмельницької області – 12,450 тис.грн.;

- Придбання побутового обладнання для Подільського ДНЗ (холодильник) с. Подільське Кам'янець - Подільського району Хмельницької області – 11,550 тис.грн.;

- Придбання мультимедійного обладнання з комплектуючими для  Староушицького будинку культури Кам'янець - Подільського району Хмельницької області - 35,829 тис.грн.;

-Придбання  аудіо обладнання для  Староушицького будинку культури Кам'янець - Подільського району Хмельницької області –  47,430 тис.грн.;

- Придбання побутового обладнання для Нефедівського ДНЗ (пральна машина , холодильник) с.Нефедівці Кам'янець - Подільського району Хмельницької області – 30,759 тис.грн.;

- Придбання обладнання для облаштування приміщень Крушанівського та Грушківського ДНЗ Кам'янець - Подільського району Хмельницької області (комплект  ігрових стінок; комплект гардеробний; комплект ліжок) – 38,0 тис.грн.;

- Придбання шкільного обладнання для Грушківського ліцею Кам'янець - Подільського району Хмельницької області (комплект шкільних дошок) – 24,5 тис.грн.;

- Придбання  компютерного  обладнання  для  дитячих  садочків Староушицкої  ОТГ  Кам'янець - Подільського району Хмельницької області -  31,9 тис.грн.;

- Придбання мультимедійного обладнання з комплектуючими для ліцеїв Староушицької ОТГ Кам'янець - Подільського району Хмельницької області – 193,550 тис.грн.;

- Придбання  комп'ютерного  обладнання для  ліцеїв Староушицької  ОТГ  Кам'янець - Подільського району Хмельницької області – 120,3 тис.грн.;

- Придбання аудіо обладнання для ліцеїв Староушицької ОТГ Кам'янець - Подільського району Хмельницької області – 28,0 тис.грн.

Видатки на виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості (0117367) заплановані в сумі 11,0 тис.грн, використано протягом року 10,7 тис.грн. «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) співфінансування одержувачу коштів державному підприємству «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» співфінансування на придбання телемедичного обладнання  для Староушицької амбулаторії загальної  практики  сімейної  медицини по вул. Леніна 77 в смт.Стара  Ушиця.

Видатки на утримання та розвиток інфраструктури доріг (КПКВК 0117461) по загальному фонду селищною радою профінансовано на поточний ремонт  доріг – 200,8 тис. грн., або 100 % до запланованих показників на 2019 рік (200,8 тис. грн.). По спеціальному фонду на галузь використано  10,0 тис. грн., а саме на виготовлення  кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт вул..Миру (від автобусної зупинки до домоволодіння № 33) с. Нефедівці Кам’янець – Подільського  р-ну Хмельницької  області.

На утримання  пожежної  частини  в селі Крушанівка   - 304,2 тис.грн.,  або 100%  до запланованих на 2019 рік. Видатки проводились  по  КЕКВ  2610,  штатна чисельність МПО в с.Крушанівка складає 4 шт.одиниці.

По загальному фонду видатки по КПКВК «Інші субвенції» склали 1 102,6 тис. грн., зокрема з селищного бюджету надавались інша  субвенція Камянець-Подільській районній раді на :

 • фінансування  заробітної плати  тренерам викладачам – 75,9 тис. грн.,
 • утримання соціальних працівників з надання соціальних послуг дома Територіального центру соціального обслуговування – 678,3 тис. грн.,
 • утримання  фахівців із соціальної роботи Кам'янець-Подільського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 122,2 тис.грн., ,
 • на придбання запчастин для автомобіля, який  перевозить хворих на гемодіаліз –30,0 тис. грн.,
 • для  потреб ЦРЛ – 25,0 тис. грн.,
 •  на  виконання заходів «Програми підтримки та розвитку комунальних "КП "КНП " Кам -Под. районній ЦПМСД на 2018-2020 р. р.
 • оплата енергоносіїв – 85 ,0 тис. грн.,             
 • придбання  туберкуліну  21,0 тис.грн.,
 • наркотичні  препарати –   4,6 тис.грн.,
 • на виконання заходів районної Комплексної програми соціального захисту населення на 2014 - 2018 роки (Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян) – 20,0 тис. грн.

Програма розвитку архівної  справи – 10, 000 тис.грн.

Інша субвенція Хмельницькій обласній  раді надавалася на здійснення  стимулюючих  виплат  водіям  обласного центру  екстреної  медичної допомоги  та медицини катастроф  у сумі 30,7  тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (0119800) - 40,0 тис.грн., а саме:

 • Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету  на виконання  програми запобігання та зменшення  впливу надзвичайних стуацій техногенного і природного характеру :  а саме на  придбання  пристрою дихального  апарату «Драгер», 2 шт., 2 ДПРЗ ГУДСНС у Хмельницькій област Аварійно – рятувальному  загону  спец. признич.  Гу ДСНС  30,0 тис.грн
 • Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету  на виконання  програм соціально економічного розвитку регіонів «Програма  боротьби зі злочинністю та забезпечення охорони громадського порядку в Камянець Под ільському районі  на території   Староушицької ОТГ  на 2018 2021 роки»  : ГУНП в Хмельницькій області – 10,0 тис.грн

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  затверджена  на 2019 рік в сумі 8 258,6 тис.грн. надійшла в повному обсязі.

Використана під фактичну потребу ОТГ  в сумі 8 274,3 тис. грн.,(враховуючи  залишок коштів станом на 01.01.2019 року в сумі 62,6  тис. грн.) відповідно до пункту 4 статті 103.2 Бюджетного кодексу України залишок субвенції , який утворився станом на 01.01.2020 року в сумі 46,9 тис.грн., буде використаний у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції.

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  затверджена  на 2018 рік з урахуванням уточнень в сумі 4 092,3 тис.грн. надійшла в повному обсязі, дана субвенція передана стовідсотково до районного бюджету.

Базова дотація  з державного бюджету місцевим бюджетам затверджена на 2019 рік в сумі  5 873,7 тис.грн.  надійшла в повному обсязі.

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я надійшла в сумі    1567,99 тис.грн.

З загальної суми надходжень  відповідної дотації районній раді була передана  сума - 392,0 тис.грн. на утримання закладів охорони здоров'я (оплата енергоносіїв).

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету затверджена на рік в сумі 135,987 тис. грн..використано  відповідно до потреби   134,094  тис.грн., в т.числі:

 • на закупівлю музичних інструментів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи (видатки розвитку), 57,601 тис. грн.

Профінансовано  на 100% .Загальні видатки склали 64,1 тис.грн ( в т.ч. співфінансування з місцевого бюджету  6,499 тис.грн.)

 •  на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи (видатки розвитку),37,144 тис. грн.Профінансовано  на 100% .Загальні видатки склали 52,632 тис.грн ( в т.ч. співфінансування з місцевого бюджету  15,488 тис.грн.)
 • на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа" згідно з переліком, затвердженим МОН (видатки розвитку), 35,749 тис. грн.

Профінансовано на 100%. Загальні видатки склали 44,730 тис.грн (в т.ч. співфінансування з місцевого бюджету  8,981 тис.грн.)

 •  на відрядження підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, підготовки тренерів-педагогів, супервізорів, проведення супервізії та підвищення кваліфікації педагогічних працівників (видатки споживання), 5,493 тис. грн., загальні видатки проведено за потребою та склали 3,6 тис.грн. (кошти в сумі 1,893 тис. грн. повернено  до обласного бюджету)

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в розмірі 286,960 тис.грн. За рахунок коштів даної субвенції в сумі 235,4 тис.грн., проведено видатки  відповідно до потреби ліцеїв, а саме: на придбання мережевого обладнання – 49,2 тис.грн., монтаж мережі для надання послуг з доступу до мережі Інтернет – 186,2 тис. грн.

Кошти невикористаної субвенції в сумі 51,552 тис.грн повернуто  до  обласного бюджету.

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду затверджена  на 2019 рік в сумі 2 127,856 тис.грн. надійшла в повному обсязі, використано 2 119,652 тис.грн відповідно до потреби.  В тому  числі :

 • на придбання шкільних автобусів для ліцеїв Староушицької  ОТГ – 1 281,0 тис.грн. Придбано шкільний автобус марки Еталон загальною вартістю 1 842,6  тис.грн., 561,6  тис.грн. співфінансування з селищного бюджету. Використано 100%.
 • на оснащення закладів загальної середньої  освіти обладнанням для кабінетів хімії та біології   500,0 тис.грн. Придбано комплект навчального обладнання та приладдя для оснащення кабінетів біології, хімії, географії – 546,4 тис.грн., в т.ч 491,8 тис.грн. кошти субвенції, 54,6 тис.грн  співфінансування з селищного бюджету. Кошти невикористаної  субвенції передбаченої  на оснащення закладів загальної середньої  освіти обладнанням для кабінетів хімії та біології в  сумі  8,204 тис.грн  повернуто  до  обласного бюджету. (Економія в результаті проведеної процедури закупівлі).
 • на покращення  санітарно гігієнічних  умов закладів загальної середньої  освіти – 346,856 тис.грн використано на  реалізацію  проекту «Реконструкція частини приміщення під санвузли Грушківського ліцею Староушицької селищної ради в с. Грушка загальною вартістю 439,0 тис.грн., в т.ч 346,856 тис.грн. кошти субвенції, 67,6 тис.грн. співфінансування з селищного бюджету, використано 100%

Кошти іншої субвенції з місцевого обласного бюджету надійшли в сумі 2 782,549 тис.грн. кошти надійшли в повному обсязі, використано в сумі  2 615,722 тис.грн,  в  тому  числі на:  

 1. Будівництво блочно – модульної  тепло генераторної на твердому паливі  потужністю 160 кВт для теплопостачання Грушківського ліцею Староушицької  селищної  ради в с. Грушка по вул. Швейрхарда, 46 Кам’янець – Подільського району Хмельницької  області надійшло субвенції в сумі 1382,0 тис.грн., використано  по КЕКВ 3122 – 1 262,756  тис. грн., проект профінансовано 100% до потреби.

Кошти невикористаної  субвенції в сумі 119 243,10 гривень  повернено до обласного бюджету.

 1. Капітальний ремонт водопроводу, артсвердловини, встановлення вузла обліку та облаштування зони санітарної охорони 1-го поясу на ділянці від свердловини №5 до резервуара чистої води  станції  другого підйому  смт Стара Ушиця Кам’янець-Подільського району Хмельницької області надійшло субвенції в сумі 1400,549 тис.грн., використано по   КЕКВ 3132 – 1352,965 тис. грн., проект профінансовано на 100%.

Кошти невикористаної  субвенції в сумі 47 584 гривні  повернено до обласного бюджету.

Фото без опису  Фото без опису

Фото без опису  Фото без опису

Фото без опису  Фото без опису

Фото без опису  Фото без опису

Фото без опису  Фото без опису