Конкурс на створення офіційної символіки  Староушицької селищної об’єднаної територіальної громади

  • 970

    Конкурс на створення офіційної символіки Староушицької селищної об’єднаної

територіальної громади

    З метою збереження історичної та культурної спадщини смт Стара Ушиця, сіл: Гораївка, Грушка, Каштанівка, Рункошів, Крушанівка, Нефедівці, Лучки, Подільське, утвердження звичаїв і традицій народу, сприяння розвитку туризму, керуючись статтею 22, пунктом 20 частини 3 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Староушицька селищна рада оголошує конкурс на створення офіційної символіки  Староушицької селищної об’єднаної територіальної громади  з 01 квітня  2019 року по 27 травня 2019 року.

Фото без опису

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу на створення офіційної символіки 
Староушицької селищної  ради

І. Загальні положення

 1.1.    Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Староушицької селищної ради  (далі – Положення) визначає порядок, строки та умови проведення конкурсу на створення офіційної символіки Староушицької селищної ради, вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт тощо.

1.2.    Організатором конкурсу є виконавчий комітет   Староушицької селищної ради  Кам’янець-Подільського району Хмельницької  області.

1.3.    Конкурс проводиться в наступні етапи та строки:

1 етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт – з 01.04.2019р.по 27.05.2019р;

2 етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них кращих  – з 27.05.2019 по 29.05.2019 р;

3 етап – громадське обговорення конкурсних робіт та голосування – з 30.05.2019 р.

4 етап – підбиття підсумків громадського голосування – 10.06.2019;

5 етап – затвердження   рішенням  сесії Староушицької селищної ради офіційної символіки   –

1.4.  Порядок проведення громадського обговорення конкурсних робіт та голосування визначається розпорядженням Староушицької селищної  голови.

1.5. Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну, зазначеного у пункті 1.3 цього Положення, а також ті, які не відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення, до участі у конкурсі не допускаються.

1.6. Виконавчий комітет  Староушицької селищної ради залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення.

 

 

ІІ. Мета і завдання конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символіки Староушицької селищної  ради, а саме:

- створення ескізу герба та прапора  громади;

-створення ескізу логотипа громади;

-написання тексту та музики гімну громади;

2.2. Завданнями конкурсу є:

- залучення максимальної кількості учасників до розробки офіційної символіки Староушицької селищної ради;
- пробудження у мешканців територіальної громади почуття патріотизму, поваги та любові до рідного краю, національної самосвідомості;
- розроблення та створення офіційної символіки територіальної громади  (герба, прапора, логотипа, гімну).

ІІІ. Порядок участі у конкурсі

 3.1. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.2. Участь у конкурсі безкоштовна.

3.3. Для участі у конкурсі особа подає заявку та документи визначені розділом 5 цього Положення.

3.4. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних  номінаціях.

3.5. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше редагування та використання з метою проведення конкурсу.

3.6. У разі надсилання конкурсних робіт електронною поштою учасник надсилає усі документи в електронному вигляді згідно з вимогами розділу 5 цього Положення.

3.7.До проектів зображень (макетів) обов’язково додається інформація про автора (авторів):
–Прізвище, ім’я, по-батькові;
– Адреса;
– Контактні телефони;
– Інші відомості (вік, освіта, місце роботи, навчання та ін.).

ІV. Вимоги до конкурсних робіт

4.1. Вимоги до ескізу герба та прапора.

Герб  селищної ради

4.1.1. Ескіз герба Староушицької  селищної  ради  повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.2. Ескіз герба повинен відображати характерні особливості населених  пунктів  громади, містити малюнки, або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати села  громади  серед інших населених пунктів.

Прапор  селищної ради

4.1.3. Ескіз прапора Староушицької селищної ради  повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.4.  Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.

 

Вимоги до тексту та музики гімну територіальної громади

4.1.5. Текст гімну має бути написаний українською мовою. Стиль і лексика тексту має відповідати загальновизнаним етично-моральним нормам.

4.1.6. Запропонований текст повинен мати високий поетичний рівень, містити ознаки ліричного твору (ритм, рима, благозвучність та ін). 

4.1.7. Додатково учасники конкурсу можуть подавати (надсилати) музику (фонограму) гімну або готовий музичний твір у форматі аудіофайла  та в електронному вигляді або на електронному носії (СD-R диск тощо).

4.1.8. Текст і музика гімну територіальної громади мають відображати історичну і культурну спадщину, звичаї і традиції громади, прагнення його мешканців жити в незалежній Українській державі.

4.1.9. Текст і музика мають бути авторськими та не містити плагіату.

V. Вимоги до комплекту конкурсних робіт

5.1. На конкурс зі створення ескізу  символіки  учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі;

- кольорове зображення герба територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді )

- короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді);

- кольорове зображення прапора територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді;)

- короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді);

5.2. На конкурс з написання тексту та музики гімну територіальної громади учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь уконкурсі;

- текст гімну (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді);

- ноти (мелодію) гімну (на нотному аркуші);

- за бажанням – аудіофайл гімну (в електронному вигляді або на CD-R диску )

VI. Порядок подачі конкурсних робіт

6.1. Конкурсні роботи подаються або надсилаються поштою до виконавчого комітету Староушицької селищної ради за адресою: вул. Українська,5 смт Стара Ушиця Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

6.2. Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді, надсилаються на електронну скриньку osvita-su@ukr.net  з поміткою у назві теми листа «Герб, прапор, гімн територіальної громади»

VII. Визначення переможців конкурсу

 7.1. Переможцями конкурсу є особи, чиї конкурсні роботи, набрали найбільшу кількість голосів за підсумками громадського голосування та рішенням Комісії по визначенню переможців конкурсу на кращу офіційну символіку Староушицької селищної ради, та були затверджені Староушицькою селищною радою як офіційна символіка територіальної громади.

7.2. Переможці конкурсу зобов’язуються передати за договором виключні майнові авторські та суміжні права на символіку організатору конкурсу –виконавчому комітету Староушицької селищної ради.

 

 

С К Л А Д

комісії по визначенню  переможців конкурсу на кращу

офіційну   символіку  Староушицької селищної ради

 

1. Чорний Ігор Євгенович – заступник Староушицького селищного голови з гуманітарних питань.

2.  Бичок Наталія Іванівна- начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту.

3. Василишин Валерій Васильович – начальник загального відділу.

4. Миколайчук Валентина Іванівна – директор Грушківського ліцею.

 5.  Власюк Галина Федорівна – бібліотекар селищної   бібліотеки смт Стара Ушиця.

6. Бузінський Анатолій Вікторович – директор Староушицької ДМШ.

7. Горбняк Тарас Васильович – член національної спілки краєзнавців України, провідний фахівець з екологічної освіти НПП «Подільські Товтри».