Розгляд звернень в органах прокуратури

  • 519

Фото без опису

Розгляд звернень в органах прокуратури

В умовах законодавчих змін прокуратура позбавлена права проводити перевірки за заявами та скаргами, які вирішувалися в межах цієї функції шляхом витребування матеріалів, призначення ревізій, виділення спеціалістів, отримання доступу до документів, відібрання пояснень осіб, винесення документів прокурорського реагування.

Водночас, на органи прокуратури України покладено функції підтримання публічного обвинувачення в суді, а також організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями.

Як і раніше, прокуратура, відповідно до вимог чинного законодавства, продовжує виконувати функції досудового розслідування, а також нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, до початку функціонування органів, яким законом будуть передані ці функції.

До місцевої прокуратури продовжує надходити значна кількість звернень, вирішення яких не входить до її компетенції.

За відсутності передбачених законом повноважень щодо розгляду певного кола питань, порушених у зверненнях, значну кількість звернень направлено до інших відомств, що складає половину із числа розглянутих звернень місцевою прокуратурою.

Вивчення таких звернень, перенаправлення до уповноважених органів, письмове інформування прокуратурою заявників займає не лише дорогоцінний час громадян, а й позбавляє їх можливості оперативного поновлення порушених прав.

Тому, насамперед заявникам перед поданням відповідної заяви чи скарги необхідно визначитися, до компетенції якого органу влади, контролю чи місцевого самоврядування належить вирішення тих чи інших питань.

При цьому слід мати на увазі, що прийняті органами державної влади, місцевого самоврядування, контролюючими та іншими органами, підприємствами, установами та організаціями або їх посадовими особами рішення за зверненнями громадян можна оскаржити до відповідного органу вищого рівня або до суду.

У судовому порядку можуть бути вирішені практично всі спори, які виникають у суспільних відносинах, а також оскаржені рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, якими порушені права, свободи або інтереси громадянина.

Звертаючись із письмовою заявою до прокуратури, необхідно дотримуватись вимог статті 5 Закону України "Про звернення громадян". Зокрема, обов’язково зазначати прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, вказати суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Слід також пам’ятати, що письмове звернення повинно бути підписане заявником із зазначенням дати.

 

 

Прокурор місцевої прокуратури                                                                  А. Ціхоцька