ОПИС ОПЕРАЦІЙ НА ВЕБПОРТАЛІ ПФУ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТА ПОДАННЯ В ПФУ ЗАЯВ-РОЗРАХУНКІВ

  • 217

ОПИС ОПЕРАЦІЙ НА ВЕБПОРТАЛІ ПФУ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТА ПОДАННЯ В ПФУ ЗАЯВ-РОЗРАХУНКІВ

Користувачу – страхувальнику, який авторизувався на Порталі ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису, надається можливість переглянути заяви-розрахунки страхувальника.

Iнструкцiя_З_01_сiчня_2023_року_набула_чинностi_оновлена_редакцiя_Закону_Украiни