Новини податкової

  • 345

Фото без опису

Скористайтеся перевагами електронного спілкування з податковою

 

Кам'янець-Подільська ДПІ  ГУ ДПС У Хмельницькій області звертає увагу  платників податків, що безконтактний спосіб взаємодії платників податків та Державної податкової служби України є особливо актуальним у період воєнного стану, оскільки є можливість платникам спілкуватися та отримувати інформацію, дистанційно, в тому числі перебуваючи за кордоном.

Адже подання звітності в електронному вигляді має ряд переваг:

- економія робочого часу;

- арифметичний контроль за показниками податкової звітності;

- гарантія автоматичної перевірки підготовлених документів на наявність арифметичних помилок та описок;

- підтвердження доставки звітності (податковий орган надсилає квитанцію про отримання податкової декларації каналами комунікаційного зв'язку);

- постійне оновлення програмного забезпечення відповідно до останніх змін у податковому законодавстві;

- конфіденційність інформації;

- автоматичне створення архіву електронних копій звітів, квитанцій та інших документів;

- оперативність обробки отриманої інформації у податковому органі.

Можливість електронного спілкування  забезпечує найпопулярніший сервіс ДПС – Електронний кабінет платника податків.

За допомогою Електронного кабінету платник податків має змогу підготувати, заповнити та надіслати податкову звітність в електронному вигляді, переглядати дані картки особового рахунка про стан розрахунків з бюджетом, здійснювати сплату податків, зборів та інших платежів до бюджету за допомогою банківських систем, здійснювати офіційне листування з органами ДПС України з питань оподаткування.

Єдина вимога для електронного спілкування з органами ДПС – це наявність кваліфікованого електронного підпису.

           Отримати сертифікати електронних посилених ключів можна за адресою:

32302, Хмельницька область, м Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, 74,  Центр обслуговування платників, І поверх, каб. 116. Тел. (038) 096-768-24-96

         З інформацією щодо подання звітності в електронній формі можна ознайомитись на офіційному веб-порталі ДПС України в рубриці «Електронна звітність» (https://tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/).

При розрахунку податкової знижки враховуються витрати, понесені за навчання

Кам'янець-Подільська ДПІ  ГУ ДПС У Хмельницькій області нагадує, що  держава підтримує здобувачів освіти, зокрема, шляхом повернення з бюджету частини податку на доходи фізичних осіб, утриманого із заробітної плати, по витратам понесеним на навчання. Тобто надається право на податкову знижку на навчання. Таке право передбачене статтею 166 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

При розрахунку податкової знижки враховуються витрати, понесені за навчання у вітчизняних закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти за здобуття відповідної освіти за себе та/або члена сім'ї першого ступеня споріднення та/або особи, над якою встановлено опіку чи піклування, або яку влаштовано до прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, якщо такого платника податку призначено відповідно опікуном, піклувальником, прийомним батьком, прийомною матір'ю, батьком-вихователем, матір'ю-вихователькою.

Разом з тим є декілька умов для отримання податкової знижки:

податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту – фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті;

загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 Кодексу;

якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Нагадаємо, що підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яку громадяни мають право подати до кінця року, наступного за звітним. Разом з декларацією необхідно надати платіжні та розрахункові документи, зокрема, квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копії договорів за їх наявності в яких обов'язково повинно бути відображено вартість послуг і строк оплати за такі послуги.

Кам'янець-Подільська ДПІ  нагадує  громадянам, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за минулий рік можуть подати податкову декларацію до контролюючого органу до 31 грудня 2022 року.

Платникам слід знати, якщо до кінця поточного року платник ПДФО не скористається правом на нарахування податкової знижки за наслідками 2021 року та не подасть податкову декларацію до контролюючого органу, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Послідовність дій, яка має бути здійснена платником для реєстрації ПРРО

Кам'янець-Подільська ДПІ  ГУ ДПС У Хмельницькій області інформуює, що суб’єкт господарювання, який має намір зареєструвати програмний реєстратор розрахункових операцій (далі – ПРРО), повинен перебувати на обліку в контролюючому органі. Також на обліку має перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватись ПРРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє контролюючий орган відповідно до вимог п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП).

Реєстрація ПРРО здійснюється на підставі Заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (J/F 1316604), що подається у електронній формі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків через Електронний кабінет (портальне рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (АРІ)) або засобами телекомунікацій.

Після включення ПРРО до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій такий ПРРО може використовуватись суб’єктом господарювання.

Про сертифікати електронних підписів та/або печаток, що будуть використовуватись для ПРРО, суб’єкт господарювання повідомляє згідно з Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.06.2020 № 261).

Терміни подання звітності для базового звітного (податкового) періоду, встановлені Податковим кодексом України

Кам'янець-Подільська ДПІ  ГУ ДПС У Хмельницькій області роз’яснює, податкові декларації, крім випадків, передбачених Податковим кодексом України (далі – ПКУ), подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:

календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) – протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);

календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 ПКУ – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;

календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб – до 01 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розд. IV ПКУ;

календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб – підприємців – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;

календарному року для платників податку на прибуток (у тому числі платників частини чистого прибутку (доходу)), для податкової декларації (у тому числі розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), яка розраховується наростаючим підсумком за рік, – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;

календарному року для платників дивідендів на державну частку (у тому числі господарських товариств, корпоративні права яких частково належать державі, та господарських товариств, 50 і більше відс. акцій (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відс., які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 01 травня року, що настає за звітним) для розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку – до 01 липня року, що настає за звітним;

якщо платник податків ліквідується чи реорганізується (у тому числі до закінчення податкового (звітного) періоду), декларація з рентної плати, екологічного податку, місцевих податків і зборів може подаватися за податковий (звітний) період, на який припадає дата ліквідації чи реорганізації, до закінчення такого звітного періоду.

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених ПКУ.

Якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов’язання вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Разом з цим інформуємо, що на головній сторінці офіційного вебпорталу ДПС https://tax.gov.ua/ розміщений податковий календар.

Роботодавцям: Повідомлення про прийняття працівника на роботу можна подати в електронному форматі

Кам'янець-Подільська ДПІ  ГУ ДПС У Хмельницькій області роз’яснює, що на вебпорталі ДПС України розміщено оновлений реєстр форм електронних документів. Зокрема, в рубриці «Електронна звітність» (https://tax.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms_deklar.htm) в переліку розміщено електронні формати нового повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту:

F3001003 – для фізичних осіб та J3001003 – для юридичних осіб.

Нагадаємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2022 року № 835 внесено зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 із змінами. Зокрема, оновлено форму повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу. Постанова набрала чинності  28 липня 2022 року.

Головне про податкову амністію

Кам'янець-Подільська ДПІ  ГУ ДПС У Хмельницькій області нагадує, що Законом України від  15 серпня 2022 року № 2516-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, виплаченої на користь членів сімей поранених  та загиблих учасників бойових дій під час участі у відсічі збройної агресії та забезпеченні національної безпеки України» (далі – Закон №2516). Цей Закон опублікований у газеті «Голос України» від 01.09.2022. від 15 серпня 2022 року № 2516-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, виплаченої на користь членів сімей поранених  та загиблих учасників бойових дій під час участі у відсічі збройної агресії та забезпеченні національної безпеки України» термін подання одноразової добровільної (спеціальної) декларації подовжено до 01 березня 2023 року.

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) нею за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року.

Збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування – це одноразовий обов’язковий платіж, розмір якого самостійно розраховується декларантом з вартості належних йому активів з урахуванням ставок такого збору, визначених підрозділом 9-4 Податкового кодексу та відображається ним в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації.

Слід пам’ятати, що:

1) одноразове (спеціальне) добровільне декларування, або, як кажуть, податкова амністія – це процедура, яка вимагає дій платника податків щодо подачі спеціальної податкової декларації;

2) така процедура є добровільною для платника податків;

3) декларуванню підлягають саме активи (а не доходи!), які належать фізичній особі на праві власності, які розміщені на території України та/або за її межами, але не всі з них, а лише активи, одержані (набуті) фізичною особою протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та/або активи, які фізична особа не задекларувала в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року;

4) під податками та зборами, які підлягали сплаті в Україні в момент нарахування (отримання) доходів, слід розуміти податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

5) зазначена норма не визначає часових рамок набуття активів за рахунок доходів, з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори. Тобто передбачається, що порушення податкового законодавства могло статися і у періодах, по яких вже сплив загальний термін позовної давності у 1095 днів з дня подання податкової звітності, визначений пунктом 44.3 статті 44 Податкового кодексу;

6) об'єктом оподаткування спеціальним збором з одноразового добровільного декларування є вартість зазначених активів, визначена в порядку, передбаченому підрозділом 9-4 розділу ХХ Податкового кодексу;

7) декларант самостійно визначає суму збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування в спеціальній декларації, за ставками, визначеними підрозділом 9-4 Податкового кодексу. Після подачі декларації сума збору стає узгодженим податковим зобов'язанням, обов'язковим до сплати.

Більше інформації про податкову амністію за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-dobrovilne-deklaruvannya.

 

 

 

Кам’янець-Подільська ДПІ

ГУ ДПС у Хмельницькій області