ЗВІТ про проведене громадське обговорення

  • 150

ЗВІТ

про проведене громадське обговорення

  1. Найменування органу місцевого самоврядування, який проводив обговорення.

Староушицька селищна рада.

  1. Питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення.

Питання щодо перейменування назв вулиць та провулків в населених пунктах  Староушицької теритоіальної громади.

  1. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні.

     Жителі населених пунктів Староушицької територіальної громади.

  1. Інформація про пропозиції, що надійшли до органу місцевого самоврядування за результатами обговорення.

Пропозиції щодо назв вулиць та провулків, які будуть перейменовуватись.

  1. Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості.

Усі пропозиції громадськості було винесено, обговорено та поставлено на голосування на громадських слуханнях, які відбулися в кожному старостинському окрузі Староушицької територіальної громади.

  1. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

Пропозиції щодо перейменування назв вулиць та провулків, які набрали найбільшу кількість голосів населення під час громадських слухань, буде включено до відповідного проекту рішення та винесено на розгляд сесії Староушицької селищної ради.