ПОДАТКОВА ІНФОРМУЄ!

  • 235

Фото без опису

Реєстрація ПРРО: послідовність дій

Кам'янець-Подільська ДПІ  ГУ ДПС У Хмельницькій області  нагадує, що суб’єкт господарювання, який має намір зареєструвати програмний реєстратор розрахункових операцій (далі – ПРРО), повинен перебувати на обліку в контролюючому органі. Також на обліку має перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватись ПРРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє контролюючий орган відповідно до вимог п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України (повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою №20-ОПП).

Реєстрація ПРРО здійснюється на підставі Заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою №1-ПРРО (J/F 1316604), що подається у електронній формі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків через Електронний кабінет (портальне рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (АРІ)) або засобами телекомунікації.

Після включення ПРРО до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій такий ПРРО може використовуватись суб’єктом господарювання.

Про сертифікати електронних підписів та/або печаток, що будуть використовуватись для ПРРО, суб’єкт господарювання повідомляє згідно з Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 №557 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.06.2020 №261).

Особливості застосування ставки збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування?

            Кам’янець-Подільська ДПІ  Головного управління ДПС у Хмельницькій області нагадує платникам, що одноразове (спеціальне) добровільне декларування передбачає сплату збору, розмір якого самостійно розраховується декларантом з вартості належних йому активів з урахуванням ставок такого збору, та відображається ним в одноразовій декларації.

            Запропоновано три ставки збору: загальна ставка 5 відсотків; 9 відсотків для закордонних активів; 2,5 відсотки для декларування активів у вигляді ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики).

           Як альтернативу платник податків може обрати ставку 6; 11,5; 3 відсотки відповідно із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно.

           У разі вибору декларантом у межах одноразового декларування ставки збору, що передбачає сплату такого платежу трьома рівними частинами, сплата здійснюється:

           - першого платежу – протягом 30 календарних днів з дати подання декларації,

           - другого платежу – до 1 листопада 2023 року,

           - третього платежу – до 1 листопада 2024 року.

           У разі несплати або сплати не в повному обсязі суми збору така декларація вважається неподаною, а також на декларанта не поширюються державні гарантії і звільнення від відповідальності.

 

За якою формою подається уточнюючий Податковий розрахунок сум доходу та який порядок уточнення показників додатка 4ДФ до Розрахунку?

Відповідно до п.п. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (з розбивкою по місяцях звітного кварталу), до контролюючого органу за основним місцем обліку. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку – фізичній особі податковим агентом, платником єдиного внеску протягом звітного періоду.

Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається.
            Форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Порядок) затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 (у редакції наказу МФ України від 15.12.2020 №773).
           У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку (п. 50.1 ст. 50 ПКУ).
Порядок проведення коригувань Розрахунку визначений розділ V Порядку.
           Коригування поданого і прийнятого Розрахунків проводяться на підставі самостійно виявлених платником помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.

Згідно з п. 2 розділ V Порядку поданим і прийнятим до граничного строку подання вважається Розрахунок, який прийнятий контролюючим органом та пройшов всі контролі, у тому числі під час завантаження до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб, залишається чинним під час прийняття контролюючим органом наступного Розрахунку за такий звітний (податковий) період.
На підставі такого Розрахунку здійснюється коригування необхідних реквізитів та показників як у межах звітного (податкового) періоду, так і поза його межами.
 Розрахунок, сформований для виправлення помилок за звітний (податковий) та за попередній періоди, не має містити інших додатків крім тих, у яких проводиться коригування.
             Порядок заповнення «Звітного нового» та «Уточнюючого» Розрахунків при коригуванні сум податку на доходи фізичних осіб, військового збору є однаковим. Розрахунки «Звітний новий» та «Уточнюючий» подаються на підставі інформації з раніше поданих Розрахунків і містять інформацію лише за рядками з реквізитами або сумами нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до платника (п. 6 розділ V Порядку).
Відповідно до п. 10 розділ V Порядку коригування показників додатка 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (далі – додаток 4ДФ) до Розрахунку проводиться таким чином:
                1) у розділі I:

    - для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 10 указати     «1»     -                 на виключення рядка;
                - для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи й у графі 10 указати «0» - на введення рядка;
                 - для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого п.п. 1 п. 10 Порядку та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього п.п. 1 п. 10 Порядку, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 10 указується «1» - рядок на виключення, а в другому – «0» - рядок на введення;
                 2) у розд. II:

             у рядку «Оподаткування процентів» для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації   у    рядку «Оподаткування процентів   –    виключення» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку   «Оподаткування процентів» відобразити правильну інформацію;
              у рядку «Оподаткування виграшів   (призів) у  лотерею»   для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування   виграшів (призів) у лотерею – виключення» потрібно повторити всі графи помилкового рядка,   а в рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» відобразити правильну інформацію;
              у рядку «Військовий збір»   під   час проведення   коригування   показників додатка 4ДФ  до  Розрахунку за минулі періоди зазначається період,  відповідно  за   який була подана звітність, що коригується.
                При цьому коригування показників Розрахунку за періоди до 01 січня 2021 року у розділі I графи 5а, 5 не заповнюються. Для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Військовий збір – виключення» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.

 

                Ми в інтернет-просторі, приєднуйтесь!

 

                   Кам’янець-Подільська ДПІ

                   ГУ ДПС у Хмельницькій обл.